Müzayede Kuralları

Bella Kuyumculuk Ltd. Şti olarak Chronomax.com.tr alan adı altında;
Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen
kabul ederler.
1- Chronomax Satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla
satış anında komisyona hak kazanır.
2- Online müzayedelere katılabilmek için ‘’ www.chronomax.com ‘’ adresinden üye kaydı yapılması
zorunludur.
3- Online müzayedelerde yer alan eserler online kataloğun yayınlandığı tarihten itibaren sitede kayıtlı
 adresimizde teşhir edilmektedir, dileyenler önceden randevu almak kaydı şartı ile satışı yapılan
ürünleri yerinde görerek detaylı bilgi alabilirler
Sitemizde satılan ürünler daha önceden kullanılmış ikinci el saatlerdir, bütün saatler sitede belirtilen
özellik ve kullanım durumları ile satışa konulmaktadır. Birçok saatin daha önceki servis geçmişleri
tarafımızdan bilinmemekle birlikte saatler teknik servisimiz tarafımızdan müzayede öncesi nihai
olarak kontrol edilip çalışır vaziyette satışa sunulmaktadır
4- Online müzayedeye katılıp pey verenler ürünleri şirketimizin sitede kayıtlı adresinde önceden
görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm ürünlerin haliyle satışa sunulduğunu,
alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223.
Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Ürün hakkında verilen
bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu
peşinen kabul eder.
5- Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online
müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya,
Chronomax tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan
alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.
Online müzayedede ‘’ TEKLİF VER ’’ bölümüne tıklamanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini
belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı
yaptırmayıp “ online müzayede katılım şifresi ” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede
katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede
katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir
sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin
sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi
artırmayı kazanmış olur.
6- Chronomax sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu
ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda,
online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en
yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup,
katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt
ederler.
7– Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV)
eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

8- Satın alınan tüm eserler için fatura düzenlenmektedir. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve
adrese göre bilgisayarda tanzim edilerek müşterinin sitede kayıtlı olan e mail adresine gönderilir.
Bella Kuyumculuk Ltd. Şti satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketinin
hak kazanacağı %10 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca
ödenecektir Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi’nin komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan
itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %7
komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi’nin bu kapsamda sunduğu
hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.
9- Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı, havale veya yasal limitler dahilinde olmak kaydıyla nakit
olarak müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Ürünlerin teslimatı
elden olacağı gibi talep halinde kargo aracılığı ile de alıcının sistemde kayıtlı adresine yapılabilir, kargo
ile yapılacak teslimatlar da oluşabilecek risklerden ve gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.

10- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve
Tüketici Kanun’unun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul
edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin
bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi dilerse satış akdini
feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek
aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketinin sair dava ve talep hakları
saklıdır.
11- Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi müzayedede yer alan herhangi bir ürünü pey gelmiş olsa dahi
müzayededen geri çekmek hakkına sahiptir
12- Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi uygun görmediği kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir
mazeret göstermeksizin müzayedeye kabul etmeme hakkına sahiptir.
13- Pey vermek sureti ile online müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve
ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına
gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz).
14- Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.
15- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin nihai satış değerleri
olmayıp müzayede başlangıç değerleridir, nihai satış bedeli müzayede sonunda oluşacak en yüksek
peye denk gelen miktar olup alıcı bu miktarı ödemekle yükümlü olacaktır
16- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları
peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
17- Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
18- Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında
esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.
19- www.Chronomax.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim
adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve
uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve
genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Chronomax’ca tarafıma ilgili

kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres
bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim
varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim
(bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki ret bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme
gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen
SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği
mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki
açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile
bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün
izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin
çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi
kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi’nin
kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar,
telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar,
faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve
diğer iletiler göndermesine onayım vardır.
20-Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belirtilen saate canlı olarak bitecektir. Canlı
müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir, daha sonraki eserlere teklif
verilemez.